​Η κρίση στην Ουκρανία έθεσε σε συναγερμό το ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο αρμόδιος υπουργός Γ.Μανιάτης πραγματοποίησε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης πιθανών ελλείψεων στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο τον ερχόμενο χειμώνα λόγω της τεταμένης κατάστασης στην Ουκρανία.

Μια ενδεχόμενη εμπλοκή στον εφοδιασμό φυσικού αερίου θα είχε επιπτώσεις, τόσο σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που χρησιμοποιούν αέριο, όσο και στην ηλεκτροπαραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου.

Βασικό «όπλο» της χώρας για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους κρίσεων είναι οι εγκαταστάσεις στη Ρεβυθούσα όπου μπορούν να αποθηκευθούν ποσότητες αερίου σε υγροποιημένου μορφή.

Στην ηλεκτροπαραγωγή οι εναλλακτικές οδοί αφορούν τις εγχώριες πηγές (λιγνίτης, υδροηλεκτρικά και ανανεώσιμες πηγές).

Σε περίπτωση μιας τέτοιας κρίσης προβλέπεται μείωση ή διακοπή τροφοδοσίας σε βιομηχανίες και μεγάλους καταναλωτές προκειμένου να υπάρχει επάρκεια για τα νοικοκυριά.

Όπως τονίζουν από το ΥΠΕΚΑ, την εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης κρίσης («stress tests») έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από όλες τις χώρες- μέλη και την υποβολή έκθεσης ως το τέλος Αυγούστου.

«Τα αποτελέσματά τους, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων τόσο έκτακτης ανάγκης, όσο και προληπτικών, θα περιληφθούν σε ειδική έκθεση που θα συνταχθεί και αποσταλεί από το ΥΠΕΚΑ στην ΕΕ. Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ» τόνισε ο κ.Μανιάτης