Ρυθμίζεται η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους δήμους και την Περιφέρεια Αττικής προς τη ΔΕΗ με τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Όπως αναφέρεται, η ρύθμιση αφορά οφειλές των ΟΤΑ α” και β” βαθμού από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τον ηλεκτροφωτισμό οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και τη λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών τη χρονική περίοδο από 01/01/2012 έως 31/12/2014.

Τα ποσά οφειλής θα καθορισθούν σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής των μετρητών από τους αρμόδιους φορείς και τη ΔΕΗ. Θα αφαιρεθούν τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλων επιβαρύνσεων. Θα ρυθμισθούν κατ” έτος και ανά υπόχρεο φορέα με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής το 2012 είχε αρνηθεί να παραλάβει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα- αν και συντηρούσε το δίκτυο με δικά της κονδύλια- διότι μαζί με την αρμοδιότητα δεν μεταφέρθηκαν και οι αντίστοιχοι πόροι.