Η επιπλέον χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν το θέμα που βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ν. Δένδια και στον επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (Task Force) Χορστ Ράιχενμπαχ.

Προηγουμένως, είχε δοθεί στη δημοσιότητα η έβδομη έκθεση της Task Force, στην οποία περιλαμβάνονται θετικά σχόλια, σε συνδυασμό όμως με σημεία στα οποία ασκείται κριτική για τα πεπραγμένα των δύο τελευταίων ετών, όπως π.χ. για την τακτική που ακολουθήθηκε της «υπερδέσμευσης πόρων».