Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση της ΑΔΕΔΥ να ανασταλεί η εκτέλεση των εγκυκλίων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι τη συζήτηση της κύριας προσφυγής τον ερχόμενο Οκτώβριο στην ολομέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου.

Ανάμεσα στους λόγους που επικαλείται το ΣτΕ στην απόφασή του είναι ότι δεν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, ούτε θα προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στους δημοσίους υπαλλήλους εξαιτίας των επίμαχων εγκυκλίων. Όσο για τις επιπτώσεις εξαιτίας της αξιολόγησης, επισημαίνεται ότι αυτές δεν θα προκληθούν από τις εγκυκλίους αλλά από εκθέσεις εναντίον των οποίων οι θιγόμενοι μπορούν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη. Η βασική μάχη θα δοθεί κατά τη συζήτηση της κύριας προσφυγής.