Σειρά μέτρων για την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και την εμπέδωση ενός περιβάλλοντος φιλικού στην επιχειρηματικότητα ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας κατά το 3o Investor Forum που διοργανώνει η Eurobank.

O κ. Δένδιας επισήμανε ότι δύο ζητήματα πρέπει να αντιμετωπισθούν όσο το δυνατόν συντομότερα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το ζήτημα των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, ενώ ανέφερε ότι την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, τα κονδύλια που θα λάβει η Ελλάδα από την ΕΕ ξεπερνούν τα 16 δισ. ευρώ και «η ταχεία απορρόφηση αυτού του τεράστιου ποσού και η δυνατότητα να μεταφέρουμε ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, δημιουργώντας κατανάλωση και βοηθώντας τις επενδύσεις, θα είναι ένα τεράστιο καθήκον».

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι οι κύριες μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, σε αυτήν την φάση, εστιάζουν:

1. Στη στήριξη της εξωστρέφειας, μέσω ενός νέου Οργανισμού που θα προωθεί τις εξαγωγές και παράλληλα θα κατευθύνει τους πόρους στην εφαρμογή μιας συνολικής Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς.

2. Στην εκμετάλλευση της Εταιρικής Συμφωνίας 2014-2020 (του νέου ΕΣΠΑ), με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, της προώθησης μια οικονομίας αποτελεσματικής και φιλικής προς το περιβάλλον, την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών και την βελτίωση της θεσμικής αποτελεσματικότητας και του δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

3. Στο να καταστήσουν την Ελλάδ�� βασικό διαμετακομιστικό κέντρο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της αφαίρεσης των ρυθμιστικών εμποδίων, της τόνωσης του επαγγελματισμού και της κατασκευαστικής ικανότητας.

4. Στην προώθηση της Στρατηγικής Κα��νοτομίας, μέσω της αξιολόγησης του υφιστάμενου πλαισίου και της χρησιμοποίησης διεθνών προτύπων, ώστε να αναπτυχθεί ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης, και

5. Στην τόνωση της Βιομηχανικής Πολιτικής.

Το αργότερο στα τέλη Σεπεμβρίου θα τεθούν σε εφαρμογή οι αλλαγές στο Πτωχευτικό Δίκαιο που ισχύει στη χώρα μας, όπως επίσης ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο 3ο Eurobank Investor Forum.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ακόμα ότι υπάρχει μια νέα προσέγγιση στο πτωχευτικό δίκαιο της Ελλάδας, οι προτεραιότητες του οποίου θα είναι η ταχύτητα, ο χρόνος και η σωτηρία των επιχειρήσεων και της απασχόλησης «επιτρέποντας σε αυτές τ��ς εταιρίες να επιστρέψουν στην αγορά και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για απασχόληση».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές δράσεις συνολικά για την ανάπτυξη, όπως:

- Μειώσεις φόρου επί των εταιρικών κερδών

- Μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές

- Φορολογικές περικοπές στην ενέργεια

- Φορολογικές περικοπές για φυσικά πρόσωπα.