Το «πράσινο φως» για την εκκίνηση του νέου γύρου κινητικότητας σε δήμους και περιφέρειες δίνει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
Στην «Εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα» μπορούν να συμμετέχουν οι υπάλληλοι στους δήμους και περιφέρειες μέσω αίτησης που θα καταθέσουν μέχρι και τις 31 Ιουλίου.
Ειδικότερα, επιτρέπεται η μετάταξη μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπ��λλήλων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ α' και β' βαθμού, της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ και των ΠΕΔ.
Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο έως τον Μάιο έκαναν περίπου 1.000 υπάλληλοι χρήση του προγράμματος κινητικότητας, με το υπουργείο Εσωτερικών να αναζητά ακόμη 2.000 υπαλλήλους για να πιάσει τον στόχο των 3.000. Από την πλευρά τους, πάντως, οι αυτοδιοικητικές αρχές ζητούν να καλυφθούν τουλάχιστον 5.000 θέσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Προσωρινή λύση με ιδιώτες στη μεταφορά μαθητών στα δημόσια σχολεία
Προσωρινή λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών στα δημόσια σχολεία δίνει -εξάλλου- η κυβέρνηση με δεύτερη τροπολογία που κατατέθηκε στο ίδιο νομοσχέδιο.
Η ρύθμιση αφορά τις περιφερειακές ενότητες που έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες και στόχος είναι να καλύψει το μεσοδιάστημα.
Έτσι, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διαπραγμάτευση με ιδιώτες για ανάθεση της μεταφοράς μαθητών μέχρι να προκύψει ανάδοχος.