Τη θέση του προέδρου της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕE- Τουρκίας, ανέλαβε ο επικεφαλής της ΚΟ των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, εξετάζει την εφαρμογή της Τελωνειακής Ένωσης και παρακολουθεί την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.