​Σε νέες προτάσεις προχωρά η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ μετά από σύσκεψη που έγινε σ��α γραφεία. Η μία είναι βελτιωτική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων και η άλλη αφορά μέτρα «στήριξης» των απολυμένων δημοσίων υπαλλήλων.

Αναλυτικά,

1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση σε μία «γενναία» πρόταση ρύθμισης των οφειλών και να πετύχει την υιοθέτησή της μέσα από τη σχετική διαπραγμάτευση με τους εταίρους.

Αναλυτικά η πρόταση προβλέπει:

Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ και ΝΑΤ, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων μέχρι τις 30- 06- 2017.

Προϋποθέσεις

α) Η υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου.
β) Η ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1- 6- 2014 και εφεξής.
γ) Η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της κεφαλαιοποιημένης μέχρι τις 31- 05- 2014 συνολικής οφειλής, μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Το ποσό αυτό σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και τα λοιπά ταμεία ασφάλισης μισθωτών καταβάλλεται υποχρεωτικά σε μηνιαία βάση και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα ευρώ (50,00) ούτε μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00).
Από την 1- 07- 2017 παύει η περίοδος αναστολής των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και το υπόλοιπο ποσό της οφειλής εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις, με ταυτόχρονη μείωση του επιτοκίου από 8,25% σε 3,25%.

Μέτρα στήριξης απολυμένων Δημοσίου

Πρόσθετα μέτρα ειδικά για τους απολυμένους που είναι άνω των 50 έως 55 ετών, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στο όριο συνταξιοδότησης, ζητεί τ�� ΠΑΣΟΚ.

Οι τρεις προτεραιότητες σύμφωνα με την πρόταση είναι:

α) Η άμεση χορήγηση αποζημιώσεων απόλυσης στους δημοσίους υπαλλήλους που αποχωρούν και η ένταξή τους στο σύνολο των προγραμμάτων ανέργων του ΟΑΕΔ. Υπήρξε νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ, η οποία, όμως, ακόμη εκκρεμεί στο υπουργείο Οικονομικών.
β) Η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρόνων ασφάλισης (έως 4 έτη) για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η εξαγορά θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους με διαδικασία δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Αυτό απαιτεί νομοθετική ρύθμιση, ενώ ειδική περίπτωση αποτελούν οι σχολικοί φύλακες, οι οποίοι έχουν παράσχει για κάποια (έως 5) χρόνια πραγματική εργασία σε δημόσιους φορείς, για την οποία δεν αναγνωρίστηκαν συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Και για το σύνολο των ηλικιωμένων απολυθέντων (δημοτικοί αστυνομικοί, ΕΡΤ, κ.λπ.) αλλά και για τους σχολικούς φύλακες έχουν κατατεθεί σχέδια διατάξεων στα αρμόδια υπουργεία.
γ) Η επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από ανέργους πρώην δημοσίους υπαλλήλους (αλλά και άλλους άνεργους).