Τα εύσημα όλων των Ευρωπαίων θεσμικών αξιωματούχων, με επικεφαλής τους κ.κ. Ρομπάι και Μπαρόζο, έλαβε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για λογαριασμό της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ.

Κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε ότι η ελληνική προεδρία πήρε άριστα και κρίθηκε ως εξαιρετικά επιτυχημένη και με συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Ειδικά ο πρόεδρος της ΕΕ κ. Ρομπάι, συνεχάρη τον πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα έκανε σπουδαία δουλειά, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη και στη χώρα μας.

Κατά την παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα βασικά επιτεύγματα της ελληνικής προεδρίας, με άξονα τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί και ήσαν η εμβάθυνση της ΟΝΕ, ανάπτυξη και απασχόληση, σύνορα και μετανάστευση και θαλάσσιες πολιτικές (που αποτελούσαν οριζόντια προτεραιότητα).

Στο κείμενο της παρέμβασης του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, με τον Απολογισμό της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αναφέρεται:

«Κατά την Ελληνική Προεδρία, ολοκληρώσαμε 67 νομοθετικά κείμενα. Συνεχίζοντας δε και μετά την διακοπή εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πετύχαμε πολιτική συναίνεση σε επίπεδο Συμβουλίου σε 15 νομοθετικά κείμενα (μεταξύ των οποίων για (α)το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (β)την EUROPOL (γ) την δικονομική προστασία των παιδιών σε ποινικές διαδικασίες (δ)το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο). Οι επόμενες Προεδρίες θα αναλάβουν να προωθήσουν πλέον τα κείμενα αυτά».