Τον «απογαλακτισμό» των κομμάτων από το κρατικό χρήμα σηματοδοτεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για το πολιτικό χρήμα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση και αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει -μεταξύ άλλων- δυνατότητα χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων απευθείας από επιχειρήσεις, με τις δωρεές να είναι δημόσιες (δηλαδή να αναρτώνται τα στοιχεία των δωρητών στο διαδίκτυο) και να εκπίπτουν και από το φορολογητέο εισόδημα ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στα οικονομικά βουλευτών και κρατικών λειτουργών και να περιοριστεί και θεσμικά η δυνατότητα δανεισμού των κομμάτων με εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση.

Με την κρατική χρηματοδότηση να φθίνει, το σχέδιο νόμου επιδιώκει να θέσει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων και νομιμοποίησης της ιδιωτικής χρηματοδότησης προς αυτά.

Συγκεκριμένα, αυξάνονται τα όρια «χορηγιών» από ιδιώτες που σήμερα είναι 15.000 ευρώ για κόμματα και 3.000 ευρώ για υποψηφίους ενώ, πλέον, ρόλο χρηματοδότη μπορούν να έχουν και νομικά πρόσωπα.