Δεν θα ισχύσει για βουλευτές η αναπροσαρμογή στις αποδοχές δικαστικών, ύστερα από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος κ. Σοφία Βούλτεψη.

Η κ. Βούλτεψη δήλωσε συγκεκριμένα ότι «σχετικά με το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την αναπροσαρμογή των απολαβών των δικαστικών λειτουργών, λόγω δικαστικών αποφάσεων, η εντολή του Πρωθυπουργού είναι ότι δεν θα ισχύσει για τους βουλευτές».