​Την Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της Ε.Ε., στις εργασίες του οποίου προήδρευσε ο Έλληνας Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Πριν την έναρξη του Συμβουλίου, ο Έλληνας Υφυπουργός δήλωσε:

«Σήμερα έχουμε μία σημαντική Σύνοδο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών που θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με δύο εξαιρετικής σημασίας θέματα: την Οδηγία για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και τον Κανονισμό για την Ενιαία Αγορά Τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον η συζήτηση για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου στο γεύμα θα μας δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τον ρόλο της Ευρώπης στο μέλλον του διαδικτύου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό το Συμβούλιο Υπουργών θα είναι ο άξιος επίλογος μίας εξαιρετικά επιτυχημένης Προεδρίας στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών.»

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Τηλεπικοινωνιών, τα κράτη μέλη εξέφρασαν τις απόψεις τους για τον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών μπορεί να συμβάλει στην οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την επίτευξη μέγιστου επίπεδου κυβερνοασφάλειας για την Ευρώπη ως σύνολο.

Βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της αντίδρασης της ΕΕ και των κρατών μελών της έναντι των απειλών κατά της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών είναι η συνεργασία μεταξύ των διάφορων υφιστάμενων εμπλεκόμενων φορέων.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ευρεία σύγκλιση ως προς τις περισσότερες διατάξεις αυτής της Οδηγίας και αυτή η σύγκλιση αντικατοπτρίστηκε στην έκθεση προόδου που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο.

Ο Έλληνας Υφυπουργός, μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου, δήλωσε: «Σήμερα το Συμβούλιο είχε μία πολύ παραγωγική συζήτηση πάνω σε ουσιαστικά θέματα τηλεπικοινωνιών. Οι Υπουργοί εξέφρασαν εποικοδομητικές απόψεις που θα προωθήσουν την ασφάλεια δικτύων στην Ευρώπη και την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εύχομαι στην Ιταλία που θα μας διαδεχτεί στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. να έχει εξίσου θετικά αποτελέσματα με της Ελληνικής Προεδρίας.»