Να αναγνωρίσει η Ελλάδα σαν τουρκική τη μουσουλμανική ένωση Ξάνθης και ν΄αναγνωρίσει το δικαίωμα του «συνεταιρίζεσθαι» στις υπόλοιπες μουσουλμανικές ενώσεις της περιοχής ζητά η «Επιτροπή Υπουργών» του Συμβουλίου της Ευρώπης (δηλαδή το όργανο επίβλεψης της ορθής εκτέλεσης των καταδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το ενδιάμεσο ψήφισμα που υιοθέτησε!

Είχε προηγηθεί η καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία του «συνεταιρίζεσθαι», λόγω της άρνησής της να δεχθεί την αναγνώριση των μουσουλμανικών ενώσεων ως τουρκικών και να τις εγγράψει στα οικεία μητρώα των ενώσεων στην Ελλάδα.

Το ψήφισμα υποστηρίζει ότι αν και η Ελλάδα είχε διαβεβαιώσει την Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ από τον Ιούνιο του 2013 ότι έχει εξεταστεί η εφαρμογή της καλύτερης δυνατής λύσης, δεν προσκομίσθηκε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο, για τα μέτρα που, ενδεχομένως, εφαρμόσθηκαν.

Οι ελληνικές αρχές καλούνται επίσης να ενημερώσουν την Επιτροπή για τα συγκεκριμένα μέτρα που έλαβαν ή θα λάβουν για την αναγνώριση των μουσουλμανικών ενώσεων σαν «τουρκικών» και την εγγραφή τους στα οικεία μητρώα.

Απορίες προκαλεί πάντως το γεγονός ότι το σκεπτικό δεν λαμβάνει υπόψη τις σχετικές αναφορές στη συνθήκη της Λωζάννης, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά σε μουσουλμανική και όχι σε «τουρκική» μειονότητα στη Θράκη.