Σε καμία ευρωομάδα δεν θα ενταχθούν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ.

Όπως αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, η ομάδα «Ενωτική Αριστερά/Βόρεια Πράσινη Αριστερά» (GUE/NGL), στην οποία το ΚΚΕ συμμετείχε από το 1994 έως σήμερα, χρησιμοποιείται ως «εργαλείο του Κόμματος της Ε��ρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ)», στο οποίο πρωτοστατούν ο ΣΥΡΙΖΑ και το γερμανικό Die Linke.

«Η παραμονή του ΚΚΕ σε μια Ομάδα, όπου κυριαρχούν αυτές οι δυνάμεις, θα γινόταν τροχοπέδη για την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική αυτοτέλεια του Κόμματος στο ευρωκοινοβούλιο, για την προώθηση της στρατηγικής υπέρ της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων στη χώρα μας και στην Ευρώπη, για την ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού κινήματος στην Ευρώπη» αναφέρει -μεταξύ άλλων- το ΚΚΕ.