Ελληνογερμανική… ναυμαχία για τα "γερμένα" ή μη παραδομένα υποβρύχια του πολεμικού Ναυτικού εξελίσσεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την αντεπίθεση της Γερμανικής εταιρίας που είχε αναλάβει την κατασκευή τους ενώπιον του δικαστηρίου.

Η Γερμανική εταιρία ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) που εδρεύει στο Κίελο έχει εξαγοράσει την Howaldtswerke-Deutsche Werft - HDW με την οποία είχε υπογραφεί η συμφωνία για την κατασκευ�� των υπερσύγχρονων υποβρυχίων τύπου 214 τα οποία δεν έχουν παραδοθεί και ένα που παραδόθηκε έγερνε.

Οι Γερμανοί προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά της απόφασης του υπουργού Εθνικής Άμυνα Δημήτρη Αβραμόπουλου να εκδόσει καταλογιστική πράξη σε βάρος της γερμανικής εταιρείας ύψους 115.000.000 ευρώ με την οποία ουσιαστικά ζητεί να του επιστραφεί το σύνολο των ποσών (που έχει δώσει στην επίμαχη εταιρεία το Ελληνικό Δημόσιο από το 2010 έως τα μέσα του 2011, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Το ποσό αυτό δόθηκε σε δυο δόσεις των 18 και 97 εκ. ευρώ.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, επικαλούμενος επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, διαβίβασε τη σχετική πράξη στην Δ.Ο.Υ. για είσπραξη, επικαλούμενος αδικαιολόγητο πλουτισμό της γερμανικής εταιρείας λόγω της καθυστέρηση παράδοσης των υπερσύγχρονων υποβρύχιων «κλάσης 214». Πάντως, το Ελληνικό Δημόσιο έχει προσφύγει και στο Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας (ICC) και ζητάει να του επιδικαστεί αποζημίωση για την καθυστέρηση παράδοσης των υποβρυχίων, η οποία εάν γίνει δεκτή στο Δημόσιο μπορεί να επιδικαστούν μέχρι και 6 δισ. ευρώ

Τι λέει το Δημόσιο και τι οι Γερμανοί

Σύμφωνα με την πράξη καταλογισμού:

1) Από το πρόγραμμα Αρχιμήδης έπρεπε να έχει παραδοθεί ήδη το υποβρύχιο Πιπίνος (12 Απριλίου 2012), το υποβρύχιο Ματρώζος (17 Φεβρουαρίου 2013) και το υποβρύχιο Κατσώνης (27 Δεκεμβρίου 2013).

2) Από το πρόγραμμα Ποσειδών έπρεπε να έχει γίνει η παράδοση του υποβρυχίου Ωκεανός (27 Μαΐου 2012) και τα πρόσθετα υλικά υποβρυχίου (excess materials) της σύμ��ασης 021Β/02.

3) Δεν έχει ξεκινήσει η παράδοση μέσω της εταιρείας HDW του συνόλου των επιπλέον / πρόσθετων υλικών (excess materials). Η αδυναμία αυτή του αναδόχου του έργου οφείλεται στη διαπίστωση ότι στη λίστα των υλικών της σύμβασης 021Β/02 υπάρχουν διπλοεγγραφές και ανύπαρκτα υλικά. Η υπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης καθιστά την καταβολή των σχετικών ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων.

4) Μετά την καταγγελία (16 Μαΐου 2011) από πλευράς της εταιρείας HDW της σύμβασης με τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ), η κατασκευή των δύο νέων υποβρυχίων του προγράμματος Ποσειδών ΙΙ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την HDW, λόγω των αποκλειστικών δικαιωμάτων σχεδιασμού των υποβρυχίων που έχει.

5) Η κατασκευή των δύο υποβρυχίων του προγράμματος Ποσειδών ΙΙ δεν έχει καν αρχίσει.

Αναφέρει δε πως «ως επιτακτικό δημόσιο συμφέρον νοείται η ανάγκη άμεσης διασφάλισης της απόφασης καταλογισμού μιας εξαιρετικά μεγάλης απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου προερχομένης από την εκτέλεση προγραμμάτων ναυπήγησης υποβρυχίων άμεσα συνδεδεμένων με ζητήματα εθνικής άμυνας έναντι του κινδύνου να καταστεί η εκτέλεση της απαίτησης αυτής αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής».

Από την πλευρά τους οι Γερμανοί υποστηρίζουν ότι η καταλογιστική πράξη είναι αντισυνταγματική και παράνομη αφού αρμόδιος για το θέμα καταλογισμών σε ιδιώτες είναι ο υπουργός Οικονομικών. Υποστηρίζουν δε ότι παραβιάστηκε η συνταγματική επιταγή του άρθρου 20 που επιτάσσει πριν την έκδοση οποιασδήποτε καταλογιστικής πράξης να καλείται ο ενδιαφερόμενος σε ακρόαση και ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας «υπέπεσε σε πλάνη περί τα πράγμα��α» και για το λόγο αυτό εφάρμοσε εσφαλμένα την νομοθεσία.