Πρόσκληση συνεργασίας σε ανανεωτικές δυνάμεις και πολιτικά πρόσωπα, κάνοντας μάλιστα ονομαστική αναφορά στη ΔΗΜΑΡ, απεύθυνε ο Γιώργος Χατζημαρκάκης με επιστολή του.

«Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στο κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται η κατάρρευση των μικρομεσαίων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι ευθύνες δεν υπάρχουν μόνο σε εκείνους που κυβερνούν σήμερα αλλά και σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις του ευρύτερου Κέντρου που δεν καταφέρνουν να προχωρήσουν σε μια ευρεία και ουσιαστική σύγκλιση» τονίζει ο πρόεδρος των Ελλήνων Ευρωπαίων Πολιτών.

Τονίζοντας ότι ήρθε η ώρα να αναζητηθεί μια κοινή, δυναμική πορεία σύγκλισης, «αν θέλουμε να εκφράσουμε τον ελληνικό λαό και να στηριχτούμε από τους πολίτες», ο κ. Χατζημαρκάκης προτείνει -ως επικεφαλής ενός πολιτικού σχηματισμού που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα στις ανανεωτικές δυνάμεις που βρέθηκαν εκτός ευρωπαϊκού κοινοβουλίου- τη δημιουργία μιας συμμαχίας που θα συνδέσει ευρύτερες δημιουργικές δυνάμεις του κεντρώου χώρου. «Συγκεκριμένα, απευθύνουμε σε διαβούλευση τους ανθρώπους που υποστηρίζουν τη ΔΗΜΑΡ για να συμμετέχουν μαζί με εμάς, σε αυτή την αναδιοργάνωση του κεντρώου χώρου την οποία θεωρούμε ότι έχουμε χρέος, απέναντι στους πολίτες, να αναλάβουμε. Η ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό είναι τεράστια, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και για το λόγο αυτό, οι πολιτικοί ταγοί αυτής της χώρας οφείλουν να συσπειρωθούν, να συνεργαστούν και με τόλμη να εκφράσουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού».