Ομαλά εξελίσσεται από το πρωί η εκλογική διαδικασία, με εξαίρεση μικροπροβλήματα, ως συνήθως, με την μη προσέλευση ή την καθυστερημένη προσέλευση εκλογικών αντιπροσώπων, που αντικαταστάθηκαν από τους αναπληρωτές τους ή και από τους πρώτους… ψηφοφόρους που πήγαν πρωί-πρωί για να ψηφίσουν. Δεν λείπουν επίσης και οι καταγγελίες ότι σε συγκεκριμένα τμήματα δεν δόθηκαν συγκεκριμένα ψηφοδέλτια, οι οποίες εξετάζονται από τις εφορευτικές επιτροπές και τις δικαστικές αρχές που επιβλέπουν τη διαδικασία.

Οι ψηφοφόροι όμως θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή μπροστά στις τρεις διαφορετικές κάλπες (όπου δεν έχει εκλεγεί δήμαρχος ή περιφερειάρχης από τον πρώτο γύρο), ενώ σταυρούς σήμερα (μέχρι τέσσερις) βά��ουν μόνο στο ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές.

Στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές δεν σημειώνεται σταυρός προτίμησης σε υποψηφίους, διότι η ψηφοφορία είναι επαναληπτική μόνον ανάμεσα στους υποψηφίους των δυο συνδυασμών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία. Εάν ένας ψηφοφόρος σταυρώσει υποψηφίους, το ψηφοδέλτιο θα είναι έγκυρο, αλλά δεν θα ληφθούν υπόψη οι σταυροί προτίμησης

Πρόβλημα μπορεί να υπάρξει και από τα πολλά ψηφοδέλτια για τις ευρωεκλογές, όπως και για το ψηφοδέλτιο που πέφτει σε κάθε κάλπη, ειδικά αν δεν είναι προσεκτικοί οι εκλογικοί και οι δικαστικοί αντιπρόσωποι.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών (ypes.gr) στην ένδειξη «Μάθε που ψηφίζεις» και στον αριθμό 213 136 1500 μπορούν, όσοι δεν προσήλθαν στην εκλογική διαδικασία την περασμένη Κυριακή, να μάθουν με ακρίβεια που ψηφίζουν. Όσοι δεν βρουν το όνομά τους στον τηλεφωνικό αριθμό του υπουργείου ή στην ιστοσελίδα πρέπει να απευθυνθούν στο δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Από εκεί θα παραλάβουν πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων.

Οι ψηφοφόροι που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριο, την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να ψηφίσουν. Η «κομμένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή.

Οι ετεροδημότες εκλογεί�� στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην περιφέρεια του δήμου που είναι δημότες και για τις ευρωεκλογές αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής τους. Ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν συστήνονται ειδικά τμήματα ετεροδημοτών.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι γραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ψηφίζουν μόνο για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών και όχι των περιφερειακών.

Τα καταστήματα των ΟΤΑ οφείλουν να παραμείνουν ανοικτά έως την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα της περιοχής που εκτείνεται η χωρική τους αρμοδιότητα