​Επιστολή προς την πρόεδρο του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), Χριστίνα Καράμπελα, απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης, για το θέμα των μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ των αποτελεσμάτων των exit polls και του τελικού εκλογικού αποτελέσματος.

Ο υπουργός, ως αρμόδιος για την εκλογική διαδικασία, επισημαίνει ότι αυτό το γεγονός δεν συνέβη πρώτη φορά και ότι δημιουργούνται αβάσιμες εντυπώσεις και σύγχυση στην κοινή γνώμη.

Παράλληλα, ο κ. Μιχελάκης ζητά να εξετασθεί το ζήτημα από τα αρμόδια εποπτικά και ελεγκτικά όργανα του ΣΕΔΕΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας - Επαγγελματικής Πρακτικής του ΣΕΔΕΑ και τον Κώδικα Δεοντολογίας των ΙCC -ESOMAR (Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου - Διεθνούς Οργανισμού Ερευνών Αγοράς) και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί το φαινόμενο αυτό.