Ένα ελκυστικό δημόσιο, χωρίς γραφειοκρατικά βάρη για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, επιδιώκει λοιπόν το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εφαρμόζοντας ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, πρόγραμμα εξάλειψης του ενός τετάρτου των σημερινών διοικητικών βαρών. Παράλληλα υπολογίζει ότι θα εξοικονομηθεί ποσό 4,08 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που καταργούνται, υπολογίζονται ότι κόστιζαν 3,28 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης κι ο εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ στη χώρα μας.

Τα διοικητικά βάρη που καταργούνται με βάση τις υποδείξεις του ΟΟΣΑ και της Task Force του Χορστ Ράϊχενμπαχ, είχαν εντοπιστεί κυρίως στη φορολογία, το εταιρικό δίκαιο και τις δημόσιες προμήθειες.

Τα ΚΕΠ από τον περασμένο Μάρτιο, προσφέρουν νέες υπηρεσίες, όπως:

-Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης και ιθαγένειας

-Ασφαλιστική ενημερότητα

-Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και σε λίγες μέρες και

-Φορολογική ενημερότητα.

Με τα μέτρα κατά της γραφειοκρατίας, έχει καταργηθεί το γνήσιον της υπογραφής, και η υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων, ενώ από την 1η Ιουλίου, δεν θα είναι πλέον υποχρεωτική η δημοσίευση πράξεων των εταιριών.

Να σημειωθεί ότι το κόστος της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 6,8% του ΑΕΠ, δηλαδή, περίπου, 14 δις ευρώ, την ώρα που ο αντίσ��οιχος μέσος όρος στην Ευρώπη των «27» είναι 3,5% με την ετήσια επιβάρυνση στις Ελληνικές επιχειρήσεις κυμαίνεται στα 6 – 8 δις ευρώ.

Με τη μείωση κατά 25% των Διοικητικών Βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας αναμένεται να υπάρξει:

-Βελτίωση της διοικητικής, επιχειρησιακής και θεσμικής ικανότητας της διοίκησης

-Μείωση και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την ανάπτυξη

Εμπιστοσύνη στον πολίτη και την επιχείρηση

ύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4% (3 – 6 δις ευρώ) έως το 2025

-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας με τη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων

-Μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία ευκαιριών για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

-Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και του επενδυτικού κλίματος

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Εύχομαι πραγματικά τα στελέχη, αυτή την κουλτούρα, να την εφαρμόσουν από εδώ και στο εξής, ώστε αυτή η άσκηση μείωσης διοικητικών βαρών να μην είναι μία χρονικά περιορισμένη άσκηση, αλλά μία άσκηση η οποία θα ενσωματωθεί σε πρακτικές καλής νομοθέτησης και καλής ρυθμιστικής εφαρμογής κανόνων που θα συνοδεύει από εδώ και στο εξής τη δημόσια διοίκηση».