Φοριαμό με έγγραφα για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις διέρρηξαν «ποντικοί» που μπήκαν στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών.

Η διάρρηξη μάλλον δεν είναι… τυχαία, καθώς εκκρεμεί η έκδοση των πορισμάτων που θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα και το ΣΔΟΕ.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως αντί να διαταχθεί επίσημη ΕΔΕ για να διαπιστωθεί αν αφαιρέθηκαν έγγραφα και από ποιους φακέλους, τελικά υπήρξε μόνο και υπηρεσιακή αναφορά του αρχειοφύλακα που αναφέρει την «παραβίαση της κλειδαριάς» με τη διευκρίνιση ότι «προς το παρόν δεν διαπιστώθηκε αφαίρεση εγγράφων»!