Το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό δεν καταργεί την ελεύθερη πρόσβαση και δεν θίγει υφιστάμενες ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική προστασία των ακτών, οι οποίες είναι αρμοδιότητας του υπουργείο Περιβάλλοντος, αναφέρει το υπουργείο Οικονομίας έπειτα από τις αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και βουλευτών. Παραθέτει σε ανακοίνωσή του, που εκδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου (10-05-14), σειρά από ερωτήσεις και απαντήσεις σε «θέματα που τέθη��αν κατά τη δημόσια διαβούλευση».

Ανατρέπει το νομοσχέδιο τις ισχύουσες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, εθνικές και κοινοτικές;

Το νομοσχέδιο δεν θίγει υφιστάμενες ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, οι οποίες είναι αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ.

Αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιοι φορείς του ΥΠΕΚΑ ελέγχουν την τήρηση των όρων περιβαλλοντικής προστασίας και εγκρίνουν ή όχι την κατασκευή του έργου. Χωρίς την έγκρισή τους, το έργο δεν πραγματοποιείται.

Αντιθέτως, με το νομοσχέδιο διατηρείται ο πρωταρχικός ρόλος της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς η ύπαρξη περιβαλλοντολογικής μελέτης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε εκτέλεση έργου ε��τός του αιγιαλού και της παραλίας με το νομοσχέδιο αυτό.

Το μόνο που αλλάζει είναι ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα πρέπει να προηγείται της παραχώρησης του αιγιαλού/παραλίας και όχι να έπεται, όπως συνέβαινε με τον ν.2971/2001, με αποτέλεσμα να επισπεύδεται σημαντικά η διαδικασία (π.χ. με τον ισχύοντα νόμο, αίτημα παραχώρησης θαλάσσιου χώρου, πυθμένα και αιγιαλού για διέλευση υποδομών δικτύων ολοκληρωνόταν μετά από 4 χρόνια).

Καταργούνται όλοι οι αιγιαλοί της χώρας;

Μέχρι σήμερα έχει χαραχθεί αιγιαλός μόνο στο 10% της ακτογραμμής της χώρας. Αυτή η πραγματικότητα δεν τιμά κανέναν μας και δεν είναι πλέον αποδεκτή.

Το νομοσχέδιο καινοτομεί καθώς προβλέπει νέο τρόπο χάραξης για τον αιγιαλό στο υπόλοιπο της επικράτειας με χρήση των ορθοφωτοχαρτών που έχει εκπονήσει η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.. Επομένως, η χάραξη θα γίνει με χρήση των κτηματολογικών δεδομένων που αποτελούν το υπόβαθρο επί του οποίου πρόκειται να αποτυπωθεί το σύνολο των γεωπληροφορικών στοιχείων όλης της χώρας (αιγιαλοί, αρχαιολογικοί χώροι, δασικοί χάρτες, όρια οικισμών, χρήσεις γης κλπ.) και με διαδικασίες που διασφαλίζουν την τεχνική αρτιότητα, την απάλειψη της γραφειοκρατίας, την άμεση χάραξη του συνόλου του αιγιαλού στη χώρα μας.

Επομένως, όχι μόνο δεν καταργείται ο αιγιαλός εκεί που έχει ήδη χαραχθεί αλλά, επιτέλους, θα χαραχθεί αιγιαλός και στην υπόλοιπη ακτογραμμή, εντός έξι μηνών και με αντικειμενικά κριτήρια που προκύπτουν από τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε..