«Τα τελευταία χρόνια κάναμε ένα λάθος: αγνοήσαμε τη βιομηχανία και τώρα πληρώνουμε το κόστος» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην έναρξη των εργασιών της ολομέλειας της ευρωπαϊκής οργάνωσης εργοδοτών, BUSINESSEUROPE, που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

«Επί 13 χρόνια, στο Ευρωκοινοβούλιο θυμάμαι πολύ λίγες συζητήσεις για τη βιομηχανία. Από το 2008, χάθηκαν 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας από τη βιομηχανία και η συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ μειώθηκε κατά τρεις μονάδες» πρόσθεσε.

Αναφέροντας ως σημαντικότερο πρόβλημα για την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή βιομηχανία το ενεργειακό κόστος ο υπουργός μίλησε για τη συμβολή της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ για τη διευκόλυνσ�� της βιομηχανίας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, στο εξάμηνο της ελληνικής Προεδρίας, δεν μπορούν να γίνουν θαύματα, μπορούν όμως να τεθούν οι βάσεις για μια περισσότερο φιλική προς τη βιομηχανία ευρωπαϊκή πολιτική την οποία θα συνεχίσει η ιταλική Προεδρία και θα περιλαμβάνει:

- Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, άρση εμποδίων για τις επιχειρήσεις.

- Βελτίωση της πρόσβασης στη ρευστότητα με χρήση εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

- Προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιακής οικονομίας.

- Έμφαση στην οικονομία της γνώσης και τις νέες δεξιότητες.

- Εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα, στην ανάγκη να υπάρξει συνολική- οριζόντια- αντιμετώπιση των θεμάτων της βιομηχανίας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς υπάρχουν αντιφάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να συνεχιστούν, καθώς και να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία και η πολυνομία.