Σε δημόσια διαβούλευση θέτει από σήμερα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το σχέδιο νόμου για το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες αλλαγές, όπως η συνέντευξη και η εμπλοκή τόσο του ΑΣΕΠ όσο και η συμμετοχή στελεχών του ιδιωτικού τομέα ως αξιολογητές, και το οποίο στοχεύει, όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον εντοπισμό των πιο κατάλληλων για τις θέσεις ευθύνης.

Με το νέο σύστημα «εισάγονται αξιοκρατικά εργαλεία για την ανάληψη θέσης ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και μπαίνει τέλος στη λογική της επετηρίδας, αλλά και της κομματικής συχνά επιλογής. Στόχος είναι να επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι υπάλληλοι για κάθε συγκεκριμένη διευθυντική θέση. Να εντοπίζονται, δηλαδή, τα δυναμικά εκείνα χαρακτηριστικά και οι ειδικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας δημόσιος υπάλληλος για κάθε συγκεκριμένη θέση ευθύνης».

Τονίζεται δε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι πεδίο εφαρμογής του νέου συστήματος θα είναι, προς το παρόν τουλάχιστον, το λεγόμενο κεντρικό κράτος, ενώ για τους ΟΤΑ θα ακολουθήσει νέα μελέτη, για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως επισημαίνεται, για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα στο νέο σύστημα, προβλέπεται η ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα, σε όλα τα στάδια (προφίλ θέσης, κριτήρια αξιολόγησης, αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων και συ��έντευξης) θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργούνται με τις ίδιες δικλείδες διαφάνειας όπως ακριβώς και οι πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ.