​Συνάντηση εργασίας της συντονιστικής επιτροπής του οδικού χάρτη για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία του αρμόδιου υπουργού Γ.Μιχελάκη.

Σκοπός της συνάντησης αποτέλεσε η εξειδίκευση των προτεινόμενων μεταρρυθμιστικών δράσεων του οδικού χάρτη, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και η άμεση προώθηση των απαιτούμενων δράσεων υποστήριξης της εφαρμογής τους.

Εκατόν είκοσι τέσσερις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις έρχονται στην τοπική Αυτοδιοίκηση, 49 από τις οποίες θα υλοποιηθούν μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Η ενσωμάτωση τους θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τη λειτουργία της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης και θα συνδράμει στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και των προοπτικών της.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του οδικού χάρτη αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα σχέδια δράσης, τα οποία επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης σε τομείς όπως

•η κατανομή των αρμοδιοτήτων στο πλ��ίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης
•η απλούστευση των διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ
•η μείωση των διοικητικών βαρών των υπηρεσιών των ΟΤΑ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και
•η ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Τέλος, αποφασίστηκε η μηνιαία αναφορά της προόδου των μεταρρυθμίσεων και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού υποστήριξης των ΟΤΑ, ο οποίος θα συνδυάζει την Ευρωπαϊκή εμπειρία και καλή πρακτική, με την εθνική τεχνογνωσία.

Στην συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων η κυρία Ζωρζέτα Λάλη, επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της ΕΕ στην Ελλάδα, εκπρόσωποι της Γερμανικής κυβέρνησης και της Πρεσβείας της Γερμανίας, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) καθώς και η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιά η οποία και εκπόνησε τη μελέτη του οδικού χάρτη.