Κοινοτικοί πόροι, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν είχαν απορροφηθεί και κινδύνευαν να χαθούν, μεταφέρονται τους σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα, ανακοίνωσε υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου, παρουσιάζοντας το μεσημέρι το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 - 2020» και το Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

«Στην εποχή της κρίσης δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε πόρους και ιδιαίτερα ευρωπαϊκούς - ανέφερε η υφυπουργός. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα και πετύχαμε τη μεταφορά 77 εκατομμυρίων ευρώ στους παιδικούς σταθμούς, καλύπτοντας τις ανάγκες των δήμων. Απορροφήσαμε ακόμα 37 εκατομμύρια στην κοινωφελή εργασία για την καταπολέμηση της ανεργίας στο δικό μας επιχειρησιακό και πετύχαμε τη μεταφορά άμεσα χρηματοδοτούμενων έργων από άλλα επιχειρησιακά προγράμματα (75 εκατομμύρια ευρώ από το επιχειρησιακό «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 8 εκατομμύρια ευρώ από το υπουργείο Υγείας). Φτάσαμε συνολικά, να έχουμε αυτή τη στιγμή, ποσοστό απορρόφησης 79%. Αυτό δεν θα ήταν εφικτό αν δεν υπήρχε αυτή η γενναία μεταφορά πόρων» σημείωσε.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το Πρόγραμμα:

-Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει μόνο με νομοθετικές παρεμβάσεις και υπουργικές αποφάσεις. Χρειάζονται συγκεκριμένοι πόροι για την υποστήριξή της. Σχεδόν ολοκληρωτικά οι πόροι αυτοί θα διατεθούν από το νέα ΕΣΠΑ

-Είναι το αποτέλεσμα εξαντλητικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το ΥΔΜΗΔ προσπάθησε να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των τομέων της οικονομίας (δικαιοσύνη, υγεία, κοινωνική ασφάλιση), εντάσσοντας όλα τα σημαντικά έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

-Βασίζεται στις ρεαλιστικές δυνατότητες της χώρας να αξιοποιήσει τους πόρους και ��τις πραγματικές ανάγκες της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

-Ο προϋπολογισμός του νέου επιχειρησιακού προγράμματος είναι 376 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων, 176 εκατομμύρια είναι το ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ και 200 εκατομμύρια ευρώ είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

-Οι στρατηγικοί άξονες του αφορούν την ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του κράτους και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

- Στόχος είναι τα επόμενα επτά χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να γίνει ευέλικτη, εξωστρεφής και αποτελεσματική. Να εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως βασικός πυλώνας για την ανάκαμψη της χώρας.

Το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014 – 2020 προβλέπεται στα τέλη Μαΐου να υποβληθεί για έγκριση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και συνυπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία.