​Με 1.350.000 επιχορήγησε η Βουλή το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής. Στο ίδιο ταμείο πηγαίνουν και τα έσοδα από την ενοικίασή του καφενείου και του εστιατορίου της Βουλής.

Με τα χρήματα του συγκεκριμένου Ταμείου καλύπτονται τα εφάπαξ των υπαλλήλων της Βουλής και άλλες δαπάνες όπως πχ ο παιδικός σταθμός και το νηπιαγωγείο για τα παιδιά τους.

Η επιχορήγηση αφορά το οικονομικό έτος 2014 και δίδεται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 5 παρ. 5 του Οργανισμού του Ταμείου Αρωγής και αντιστοιχεί στην ετήσια συνεισφορά της Βουλής.

Η σχετική απόφαση του Προέδρου της Βουλής E.Mεϊμαράκη δημοσιεύθηκε στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια.