Αρχίζει επίσημα από σήμερα η προεκλογική περίοδος για τις ευρωκάλπες της 25ης Μαΐου, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο προκηρύσσονται οι ευρωεκλογές .

Πρόκειται για το υπ’ αριθμόν 58 Προεδρικό Διάταγμα «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» στο υπ’ αρ. 101 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’).

Επίσης, με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα, ορίσθηκε ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων θα ψηφίσουν Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή βρίσκονται σε αυτά, κατά την ημέρα των εκλογών ή την 24η Μαΐου 2014, ημέρα Σάββατο.

Από σήμερα λοιπόν ισχύουν και οι περιορισμοί σχετικά με τις εμφανίσεις των υποψηφίων στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.