Με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία και του Γ.Γ. Π. Καλλίρη συναντήθηκε για μία ακόμη φορά σήμερα αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ.

Την αντιπροσωπ��ία του ΠΑΣΟΚ αποτελούσαν ο γραμματέας της Κ. Ο. Π. Ρήγας, ο υπεύθυνος υγείας της Κ. Ο. καθηγητής Δ. Κρεμαστινός, ο Γραμματέας του Τομέα Υγείας Κ. Τσουμάκας, ο Χρ. Πρωτόπαπας (Επιτροπή Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου) και ο Στ. Μιχαλάκος από τον Τομέα Υγείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν:

α. Η πορεία εφαρμογής του Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θέμα στο οποίο το ΠΑΣΟΚ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία. Ήδη μετά την αρχική λειτουργία του ΠΕΔΥ το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι προχωρεί η προκήρυξη για την πρόσληψη 900 επικουρικών γιατρών, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες του συστήματος (με μέριμνα και για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές). Παράλληλα προχωρεί η πρόσκληση για την πρόσληψη 710 αγροτικών ιατρών στην περιφέρεια.

β. Η ενίσχυση του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα Νοσοκομεία, τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα από τις σχετικές ελλείψεις.

Το Υπουργείο δεσμεύτηκε για την άμεση πρόσληψη 350 επικουρικών ιατρών, ενώ ενεργοποιούνται οι διαδικασίες για την πρόσληψη 460 μόνιμων από παλαιότερη έγκριση.

Ζητήθηκε επίσης και συμφωνήθηκε, η επιτάχυνση των διαδικασιών για την πλήρωση 1.957 θέσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, για τις οποίες έχει δοθεί έγκριση.

γ. Με αφορμή τις κινητοποιήσεις σε ορισμένα Νοσοκομεία, τέθηκε το ζήτημα της πληρωμής των οφειλόμενων στο��ς εργαζόμενους, από εφημερίες, υπηρεσίες κλπ.

Το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα πληρωθούν μέσα στην εβδομάδα.

δ. Συζητήθηκε το υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας και οι διατάξεις που θα περιέχει.

Συζητήθηκε επίσης η προετοιμασία του Σχεδίου Νόμου για τις ιατρικές ειδικότητες και τη λειτουργία του ΚΕΣΥ.

ε. Η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ έθεσε και το ζήτημα της ενίσχυσης της λειτουργίας του ΕΚΑΒ.

Το Υπουργείο ενημέρωσε ότι προχωρεί η διαδικασία της αγοράς 167 νέων ασθενοφόρων, της ένταξης των οδηγών από τα Νοσοκομεία, ενώ θα προσληφθούν και 200 διασώστες.

στ. Τέλος ζητήθηκε η αποδέσμευση του Δρομοκαΐτειου Ψυ��ιατρικού Νοσοκομείου από το Ψ.Ν.Α. και ο διορισμός Διοικητή (σύμφωνα και με τις θέσεις του ιδρύματος).