Ούτε η ομορφιά, ούτε οι γνωριμίες, ούτε το μπόι και το σόι θα μπορούν να σε κάνουν..... προϊστάμενο, αφού ο τρόπος επιλογής στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης αλλάζει με σκοπό να αντικαταστήσει προοπτικά τη διαδικασία πολιτικών διορισμών σε οργανισμούς του Δημοσίου.

Ο νέος τρόπος επιλογής αποτελείται από επτά στάδια και η προκή��υξη της θέσης του προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που δημοσιοποίησε πρόσφατα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα αποτελέσει πρότυπο για την νέα διαδικασία. Παράλληλα θα αποτελέσει πιλότο και για την επιλογή των προϊσταμένων στο Δημόσιο ύστερα από διαγωνισμό που θα αφορά όμως μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το "Έθνος", η διαδικασία που προβλέπεται στον ανοιχτό διαγωνισμό για τον πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ περιλαμβάνει 7 στάδια:

1. Εκδοση της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή της θέσης, τις ελάχιστες και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης, καθώς και τη διαδικασία επιλογής.

2. Συστήνεται επιτροπή αξιολόγησης από έναν σύμβουλο του ΑΣΕΠ ως πρόεδρο, έναν καθηγητή ΑΕΙ, έναν γενικό διευθυντή του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ένα στέλεχος του δημόσιου τομέα (ΑΔΕΔΥ) και ένα στέλεχος του ιδιωτικού τομέα (ΣΕΒ).

3. Με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων ελέγχεται η πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων από τους υποψηφίους, οι οποίοι και περνούν στην επόμενη φάση της αξιολόγησης.

4. Επιλέγονται οι 10 καλύτεροι υποψήφιοι με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων, των βιογραφικών και των δηλώσεων ενδιαφέροντος.

5. Οι δέκα επιλεγέντες υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης. Η συνέντευξη διέπεται από πιστοποιημένες διαδικασίες που ετοιμάζει το ΕΚΔΔΑ και που θα εφαρμοστούν και στη νέα διαδικασία επιλογής προϊσταμένων (γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών) στο Δημόσιο.

6. Οι τρεις καλύτεροι (short list) προτείνονται με αιτιολογημένη εισήγηση στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για διορισμό.

7. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποφασίζει αιτιολογημένα τον διορισμό του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ από τους τρεις προτεινόμενους.

«Με την απόφασή μας αυτή περνάμε πλέον από την υποκειμενική και αυθαίρετη στην αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή πολιτικού προσωπικού σε καίριες, για τη Δημόσια Διοίκηση, θέσεις. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για την επιλογή άλλων στελεχών που μέχρι σήμερα διορίζονταν με πολιτικές αποφάσεις Και το κάνουμε με τη σφραγίδα του ΑΣΕΠ», επισήμανε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκης.

φωτο: emprosdrama.blogspot