​Τις προγραμματικές θέσεις της που χωρίζοντ��ι σε τέσσερις ενότητες για α) τις αλλαγές στην πορεία της Ευρώπης, β) το κράτος, τη δημόσια διοίκηση και το πολιτικό σύστημα, γ) την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη και δ) την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, παρουσίασε η Ελιά-Δημοκρατική Παράταξη, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.


«Η Ελιά αποτελεί νέα συλλογική πολιτική οντότητα που ήρθε για να μείνει», τόνισε εκ μέρους των Κινήσεων της Ελιάς, ο Γιάννης Τούντας, και χαρακτήρισε τις προγραμματικές θέσεις απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνοχή του εγχειρήματος, προσθέτοντας ότι αυτές προβάλλουν την ανάγκη ριζοσπαστικών αλλαγών σε καίριους τομείς και θέματα.


Οι προγραμματικές θέσεις της Ελιάς

• Τις θέσεις για «το κράτος, τη δημόσια διοίκηση και το πολιτικό σύστημα» παρουσίασε ο Πάνος Κολιαστάσης (επιστημονικός συνεργάτης ΙΣΤΑΜΕ). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αλλαγή του εκλογικού συστήματος «ώστε να συνδυάζεται η ανάγκη της αναλογικής εκπροσώπησης με την εξασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας», καθώς επίσης και η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και η αποσύνδεση της εκλογής του από τη διάλυση της Βουλής. Επιπλέον, θέσεις της Ελιάς είναι η αναβάθμιση του κράτους δικαίου, η θωράκιση του κοινωνικού κράτους, η κατοχύρωση της αξιοκρατίας στην πρόσληψη και την εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων και η ενίσχυση της λειτουργίας και της αξιοπιστίας της Δικαιοσύνης με επιλογή των κορυφαίων θέσεων στο δικαστικό σώμα από τη Βουλή, με αυξημένη πλειοψηφία.

• Η οικοδόμηση ενός νέου εθνικού παραγωγικού μοντέλου βασισμένου στη συνεργασία του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα και στόχο μια νέα πορεία βιώσιμη ανάπτυξης, αποτελεί την κεντρική θέση της ενότητας που αφορά στην «οικονομία, την παρα��ωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη», την οποία παρουσίασε ο Νίκος Διακουλάκης (εκπρόσωπος Πρωτοβουλίας Β', μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Ελιάς).

• Προεξάρχουσα θέση σε αυτή την ενότητα έχουν οι στόχοι για εξασφάλιση ενός νέου προτύπου διαχείρισης της οικονομίας χωρίς ελλείμματα, η ανάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος χωρίς γραφειοκρατία και με καθιέρωση σταθερού πλαισίου για μια δεκαετία ως προς τους φόρους και τις εισφορές, δίκαιο φορολογικό σύστημα και τη διαμόρφωση ισχυρών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων. Ακόμα, αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού προβλήματος της ανάπτυξης που είναι η προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και επιδίωξη μιας νέας Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή.

• Εκ μέρους των κινήσεων της Ελιάς, ο Γιάννης Τούντας παρουσίασε τις θέσεις «για την κοινωνία της συνοχής, της αλληλεγγύης, της φροντίδας». Κεντρική θέση σε αυτές καταλαμβάνουν: η δημιουργία εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας, που προϋποθέτει αναπροσανατολισμό πόρων και των δομών του κοινωνικού κράτος και αξιοποίηση νέων πόρων από το πρωτογενές πλεόνασμα.

• Τις θέσεις «για την Ευρώπη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της αλληλεγγύης, της συνοχής, για την κοινωνική Ευρώπη», παρουσίασε ο Γιάννης Κασκαβέλης (εκ μέρους της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα), τονίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της Ευρώπης μέσω έμφασης στα κοινωνικά δικαιώματα και όχι μόνο στις οικονομικές ελευθερίες. Κεντρική θέση αποτελεί η εγκατάλειψη της πολιτικής της λιτότητας και στροφή προς την πολιτική της ανάπτυξης.