​Ελέγχους και στη Βουλή ξεκινά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τον τρόπο διορισμού των αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου και όπου εντοπιστούν περιπτώσεις όπου πραγματοποιήθηκαν μονιμοποιήσεις με πλαστά δικαιολογητικά, τότε οι θα ξεκινήσουν οι αποχωρήσεις. Αυτό διευκρινίζει ο αρμόδιος υπουργός Κυρ.Μητσοτάκης με σχετικό έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Γιάννη Πανούση.

Ο κ.Μητσοτάκης, διαμηνύει πως κανείς δεν πρόκειται να εξαιρεθεί από τον έλεγχο νομιμότητας του διορισμού του και τον έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν πλαστών δικαιολογητικών.

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφέρεται στην έκδοση εγκυκλίων με τις οποίες έχουν κληθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού να προβούν αρχικά σε επικαιροποίηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και εν συνεχεία σε έλεγχο γνησιότητας των πιστοποιητικών και στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό και στοιχειοθετούν τη νομιμότητα του διορισμού ή της πρόσληψής τους και της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

«Για τους υπαλλήλους που βάσει των κείμενων διατάξεων αποσπώνται στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου εν συνεχεία να διατεθούν σε Γραφεία Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στα γραφεία κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διατηρείται η υπηρεσιακή τους εξάρτηση με την υπηρεσία προέλευσής τους, στην οποία άλλωστε τηρείται το προσωπικό τους μητρώο και η οποία εν προκειμένω είναι αρμόδια να προβεί στις προβλεπόμενες στις ως άνω εγκυκλίους ενέργειες» αναφέρει ο Υπουργός και προσθέτει ότι «κατά συνέπεια, ο έλεγχος νομιμότητας και ο εντοπισμός πλαστών δικαιολογητικών αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους χωρίς εξαιρέσεις».