Μία οργάνωση που διέπεται από την «ενός ανδρός αρχή» αποκαλύπτεται στη δικογραφία για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης που αντιμετωπίζουν βουλευτές και μέλη της Χρυσής Αυγής, όπως προκύπτει από το οργανόγραμμα -πυραμίδα το οποίο περιέχεται στο χειρόγραφο βιβλίο για τον «Κύκλο της Χρυσής Αυγής», δηλαδή τον εσωτερικό κώδικα όπως τιτλοφορείται .

Το χειρόγραφο βιβλίο βρέθηκε στο σπίτι του Χρήστου Παππά στην Ανατολή Ιωαννίνων και έχει τον τίτλο «Κύκλος της Χρυσής Αυγής» και είναι μια ανάλυση για τη «Χρυσή Στοά», τη «Χρυσή Αυγή» και τον «Λαϊκό Σύνδεσμο».

Πρόκειται για τρία διαφορετικά κεφάλαια μιας συνολικής προσέγγισης των μελών της οργ��νωσης.

ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΩΝ SS

Στο κεφάλαιο «Χρυσή Στοά» ο υπότιτλος που το συνοδεύει αναφέρει: «μυητική εταιρεία εκπομπός ομάς» της Χρυσής Αυγής. Το κεφάλαιο με τον τίτλο «Χρυσή Αυγή» διασαφηνίζεται ως «κίνηση για τη μελέτη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας». Και τέλος, ο «Λαϊκός Σύνδεσμος» αναλύεται ως «πολιτική κίνηση για την έρευνα της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής», αναφέρει η εφημερίδα.

Όλα αυτά φαίνεται πως είναι το «ευαγγέλιο» των χρυσαυγιτών. Πέρα από τη στρατιωτική ιεραρχία, φαίνεται πως υπάρχει μια μυστική ξεχωριστή δομή που λειτουργεί περισσότερο σαν στοά. Σε κάθε σελίδα του «κανονισμού» υπάρχουν τα αρχικά SS. Υπάρχουν επίσης ως διακοσμητικά ή για να χωρίσουν κεφάλαια.

«ΕΒΡΑΙΟΣ»

Χαρακτηριστικό επίσης είναι πως στο κεφάλαιο Γ αναφερόμενος σε «ζωτικά κύτταρα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας», ο συγγραφέας γράφει για τον «Εβραίο» ότι είναι «το παράσιτο του πολιτισμού. Η ριζική ιστορική αντίθεση του ελληνικού τρόπου ζωής προς την εβραϊκή αντίληψη ζωής και τις απαξίες με τις οποίες νόθευσε το Άριο Πολιτιστικό Οικοδόμημα». ​