​Αισιόδοξα είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις νέες κυκλοφορίες ΙΧ. Πιο συγ��εκριμένα, τον Μάρτιο του 2014 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 7.989 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 6.004 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο µήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 33,1%.

Ανατρέπεται έτσι η εικόνα της περσινής χρονιάς οπότε η κυκλοφορία νέων αυτοκινήτων (καινούριων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Μάρτιο σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012 είχε παρουσιάσει πτώση 8,4%.

071211-zero-motorcycles.jpg

Η κυκλοφορία νέων μοτοσικλετών (άνω των 50 cc) τον Μάρτιο του 2014 ανήλθε σε 1.916 έναντι 1.875 τον αντίστοιχο µήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 2,2%. Μείωση 19,6% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσικλετών (άνω των 50 cc) τον Μάρτιο του 2013 σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2012.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 23.754 αυτοκίνητα (καινούρια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού) έναντι 19.416 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 22,3%. Μείωση 16,6% είχε παρουσιάσει το τρίµηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013 σε σχέση µε το αν��ίστοιχο του 2012.

Η κυκλοφορία νέων µοτοσικλετών (άνω των 50 cc) την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2014 ανήλθε σε 5.681, έναντι 5.415 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 4,9%. Μείωση 5,2% είχε παρουσιάσει το τρίµηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου του 2013 σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2012.