Καλά νέα περιμένουν όσους συνηθίζουν να κάνουν ηλεκτρονικές αγορές από καταστήματα εκτός Ελλάδας, οι οποίοι, όπως σας έχουμε γράψει στο star.gr, ολοένα και αυξάνονται.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη οι αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «μετρούν» και υπολογίζονται κανονικά για το ποσό της μείωσης του φόρου (2.100 ευρώ).

«Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, διευκρινίζεται ότι στις αποδείξεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και αυτές που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ.. Επομένως και οι αποδείξεις που προσκομίζει ο φορολογούμενος, προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου (άρθρο 16 ν.4172/2013), που προκύπτει από την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 τ��υ ν.4172/2013 και έχουν εκδοθεί στις παραπάνω χώρες, γίνονται αποδεκτές» ξεκαθαρίζεται στην εγκύκλιο.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα παραγγείλετε από το «ευρωπαϊκό» eBay ή το Amazon μην ξεχαστείτε και πετάξετε την απόδειξη!