​Στα χέρια των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας θα βρεθεί εντός της ημέρας η πείφημη «Λίστα Νικολούδη».

Στην λίστα ��υτή περιέχονται τα ονόματα 75 δημάρχων και περιφερειακών συμβούλων, για τους οποίους έχει επέμβει ο εισαγγελέας αφού είτε δεν έκαναν καθόλου δήλωση πόθεν έσχες, είτε υπέβαλαν ανακριβή δήλωση.