Βουτιά 18,6% στην πενταετία 2008-2013 κατέγραψε στην Ελλάδα το ωριαίο κόστος εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το κόστος εργασίας ανά ώρα στην Ελλάδα υποχώρησε το 2013 στα 13,6 ευρώ, όταν το 2012 ήταν στα 15 ευρώ, το 2011 στα 16,2 ευρώ, το 2010 στα 17 ευρώ και το 2008 στα 16,7 ευρώ.

Η μείωση αυτή είναι η μεγαλύτερη όχι μόνο στην ευρωζώνη αλλά και στην Ευρώπη των «28». Το χαμηλότερο ωριαίο κόστος καταγράφηκε σε Βουλγαρία (3,7 ευρώ) και Ρουμανία (4,6 ευρώ), ενώ το υψηλότερο σε Σουηδία (40,1 ευρώ) και Δανία (38,4 ευρώ).

Το μέσο ωριαίο κόστος στη ζώνη του ευρώ ήταν το 2013 στα 28,4 ευρώ (αύξηση 10,4% σε σχέση με το 2008 όπου ήταν στα 25,7 ευρώ), ενώ στην Ευρώπη των «28» ήταν στα 23,2 ευρώ (αύξηση 10,2% σε σχέση με το 2008 όπου ήταν στα 21,5 ευρώ).