Σειρά τροποποιήσεων για τα φωτοβολταϊκά περιλαμβάνει πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το σχετικό σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με non paper από το ΠΑΣΟΚ, η Κ.Ο. προτείνει:

- Μικρότερη μείωση των οικιακών φωτοβολταϊκών (20% από 30% του νομοσχεδίου σε διαβούλευση.
- Μικρότερη μείωση των αγροτικών φωτοβολταϊκά (13% από 22% του νομοσχεδίου σε διαβούλευση.
- Το νομοσχέδιο να αποκτήσει και αναπτυξιακό και όχι μόνο λογιστικό χαρακτήρα, μέσω ενσωμάτωσης τροποποιήσεων για συμψηφισμό ενέργειας από φωτοβολταϊκά (net metering) καθώς και ευνοϊκότερες τιμές για νέες επενδύσεις σε τεχνολογίες ΑΠΕ. Η πρόταση είναι για περικοπή στις νέες τιμές για νέους σταθμούς βιοαερίου, βιομάζας και γεωθερμίας να είναι της τάξης του 5%.
- Άρση στρεβλώσεων μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών και μεγεθών ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό κόστος επένδυσης, ιδιαιτερότητα νησιών, προκειμένου να επιτευχθεί δίκαιος καταμερισμός βαρών ανάμεσα στους παραγωγούς ΑΠΕ, μέσω ίσων και εύλογων εσωτερικών βαθμών απόδοσης. Η πρόταση είναι για 12 - 13 %.Άρση στρεβλώσεων μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών και μεγεθών ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό κόστος επένδυσης, ιδιαιτερότητα νησιών, προκειμένου να επιτευχθεί δίκαιος καταμερισμός βαρών ανάμεσα στους παραγωγούς ΑΠΕ, μέσω ίσων και εύλογων εσωτερικών βαθμών απόδοσης. Η πρόταση είναι για 12 - 13 %.
-Άρση στρεβλώσεων στις τιμές για τους δικαιούχους αναπτυξιακού
- Αποφυγή νέων αυξήσεων στο ΕΤΜΕΑΡ.
- Να μην αρθεί η απαγόρευση μεταβίβασης αγροτικών φωτοβολταικών.
- Μείωση του πιστωτικού τιμολογίου για το έτος 2013 και/ή κατανομή του σε περισσότερα έτη: π.χ. 2013, 2014.
- Επιμήκυνση δανειακών συμβάσεων, περίοδο χάριτος για ένα έτος, δραστική μείωση επιτοκίων.
- Παρακολούθηση διείσδυσης των ΑΠΕ για αποφυγή μελλοντικής δημιουργίας νέου ελλείμματος .
- Βελτίωση της πρόβλεψης για την επιμήκυνση των συμβάσεων.
- Πρόβλεψη για ενσωμάτωση τιμαριθμικής προσαρμογής των τιμών.
- Πρωτογενή συμψηφισμό ΦΠΑ και φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος.