Άναψε φωτιές μία τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από βουλευτές τόσο της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ, η οποία προβλέπει ότι οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, περιλαμβανομένων και όσων έχουν αποσπασθεί σε γραφεία βουλευτών ή κομμάτων, θα αξιολογούνται από τους φυσικούς τους προϊσταμένους (τους αρχηγούς των κομμάτων ή τους γενικούς γραμματείς των κομμάτων στα οποία έχουν αποσπαστεί!).

Το γεγονός από μόνο του μοιάζει με παράδοξο και δημιουργεί μεγάλες υπόνοιες «ρουσφετιού», καθώς αυτοί που ζήτησαν την απόσπασή τους, θα αξιολογούν αυτούς που έφεραν!

Όπως απαντούν πάντως οι βουλευτές που κατέθεσαν την τροπολογία, μέχρι τώρα οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν αξιολογούνταν και σήμερα δεν υπάρχει νομική δυνατότητα σύνταξης έκθεση αξιολόγησης.

Η τελευταία είναι όμως απαραίτητη για όσους εντάσσονται ή ενδέχεται να ενταχθούν στο μέλλον στη διαθεσιμότητα και αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για το εάν τελικά θα μπουν σε καθεστώς κινητικότητας ή θα οδηγηθούν στην απόλυση.

Υποστηρίζουν επίσης ότι καλύπτεται ένα μεγάλο νομοθετικό κενό, καθώς οι αποσπασμένοι υπάλληλοι δεν είχαν εκθέσεις αξιολόγησης ούτε υπήρχε η δυνατότητα να συνταχθούν τέτοιες εκθέσεις. Εφόσον έμπαιναν σε καθεστώς διαθεσιμότητας η απουσία αξιολόγησης θα τους οδηγούσε αυτόματα σε καθεστώς απόλυσης.