​Περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις χρωστούν στην εφορία συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 62,5 δισ. ευρώ, ενώ σε ρύθμιση έχουν ενταχθεί μόλις οι 100.000!! Αυτά τα στοιχεία ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις προς το κράτος.

Τα υπέρογκα πρόστιμα και το φορολογικό «τσουνάμι» των τελευταίων ετών φαίνεται πως έχουν «λυγίσει» τους φορολογούμενους, ενώ σε ρύθμιση έχει υπαχθεί μόλις το 2,5% των συνολικών οφειλών, δηλαδή 1,5 δισ. ευρώ. Μάλιστα ακόμη και από αυτό το ποσό το κράτος έχει εισπράξει μόλις 304,7 εκατ. ευρώ , ενώ από τους περίπου 100.000 οφειλέτες του Δημοσίου που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις, οι 19.000 αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καταβολή των δόσεων γεγονός που δείχνει ότι οι πολίτες θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν έχουν.

Αναλυτικά από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών προκύπτουν μεταξύ άλλων τα εξής

- Έως τα τέλη Ιανουαρίου 2014 ο αριθμός των φορολογουμένων που εξακολουθούσαν να οφείλουν χρέη τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012 ήταν 1.274.481.

- Οι οφειλέτες νέων ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, δηλαδή οφειλών που δημιουργήθηκαν από την 1η-1-2013 και μετά, ανέρχονταν στο τέλος Ιανουαρίου 2014 σε 2.653.032 (περιλαμβάνονται σε αυτούς και εκείνοι με παλαιότερα χρέη που συνεχίζουν να υφίστανται).

- Στο τέλος Ιανουαρίου 2014, το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών προς το Δημόσιο που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-12-2012 ανερχόταν σε 52,5 δισ. ευρώ.

- Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη πρ��ς το Δημόσιο τα οποία δημιουργήθηκαν από την 1η-1-2013 και παρέμειναν ανεξόφλητα μέχρι 31-1-2014 ανέρχονταν σε 10,1 δισ. ευρώ

- Στη ρύθμιση της «νέας αρχής», η οποία αφορά στα χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου 2012, ��ντάχθηκαν, από 1η Ιουνίου 2013 έως 31η Ιανουαρίου 2014, 99.793 οφειλέτες ή ποσοστό 7,83% επί του συνολικού αριθμού των οφειλετών της συγκεκριμένης κατηγορίας.

- Το συνολικό ποσό των οφειλών που εντάχθηκαν στη ρύθμιση της «νέας αρχής», την περίοδο από 1-6-2013 έως 31-1-2014, έφθασε τα 974,5 εκατ. ευρώ (728,2 εκατ. ευρώ κεφάλαιο και 246,3 εκατ. ευρώ προσαυξήσεις). Το ρυθμισθέν ποσό των 974,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί μόλις στο 1,85% του συνόλου των οφειλών που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2012.

- Στην «πάγια ρύθμιση», η οποία αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, εντάχθηκαν 92.323 οφειλέτες ή 3,48% επί του συνόλου.

- Το συνολικό ποσό των χρεών που εντάχθηκαν στην «πάγια ρύθμιση» την περίοδο από την 1η-6-2013 έως την 31η-1-2014, ανήλθε σε 529,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 5,24% του συνόλου των χρεών που θα μπορούσαν να ρυθμιστούν.

- Το συνολικό ποσό των οφειλών που ρυθμίστηκαν και εξοφλήθηκαν μέχρι τις 31-1-2014 ανήλθε σε 304,76 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 153,6 εκατ. ευρώ είναι οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012 και εντάχθηκαν στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας», ενώ τα υπόλοιπα 151,1 εκατ. ευρώ ήταν νέα χρέη, τα οποία δημιουργήθηκαν μετά την 31η-12-2012 και υπήχθησαν στην «πάγια ρύθμιση»

BINTEO STAR - εκπομπή live u