«Αγνοούμενοι» παραμένουν 1.160 συνταξιούχοι του Δημοσίου οι οποίοι από τον Οκτώβριο του 2012, όταν ολοκληρώθηκε η καταγραφή των δικαιούχων του Δημοσίου, δεν απογράφηκαν μέχρι σήμερα και επομένως τους έχει διακοπεί η σύνταξη.

Η εξαφάνισή τους, αποτελεί μυστήριο για τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε ανακοίνωση του οποίου επισημαίνεται ότι αφενός έχει ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους – ευτυχώς- αφετέρου πως «η έρευνα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα για τον εντοπισμό, περίπτωση προς περίπτωση, των μη καταγραφέντων συνταξιούχων».

Η απογραφή των συνταξιούχων του Δημοσίου, έχει οδηγήσει σε δημοσιονομικές εξοικονομήσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ το μήνα (1.096.599 ευρώ για την ακρίβεια) καθώς κατέδειξε ότι μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονταν και χιλιάδες ...μαϊμούδες ή πεθαμένοι που συνέχιζαν μετά θάνατον να παίρνουν σύνταξη.

Συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία της καταγραφής, προέκυψαν 2.853 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη κατά τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δηλαδή η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατό τους για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Οι πεθαμένοι – για την ακρίβεια οι συγγενείς τους- κόστισαν 48,5 εκατ. ευρώ. Τόσο ήταν το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων.

Ύστερα από αναζήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες έχει ανακτηθεί το ποσό των 33,2 εκατ. ευρώ, με τους παρακάτω τρόπους:

-22,7 εκατ. ευρώ αναλήφθηκαν από τους λογαριασμούς των συνταξιούχων, μέσω ΔΙΑΣ.

-10,5 εκατ. ευρώ, εν μέρει επιστράφηκαν με διπλότυπο είσπραξης εκ μέρους των συνδικαιούχων του λογαριασμού (2,6 εκατ. ευρώ) και εν μέρει καταλογίσθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ εις βάρος των συνδικαιούχων των λογαριασμών των θανόντων συνταξιούχων ή των κληρονόμων τους (7,9 εκατ. ευρώ).

��� Για το υπόλοιπο ποσό των 15,2 εκατ. ευρώ, συνεχίζεται η αναζήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και η παραπομπή στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.