Με τις σκληρές διαπραγματεύσεις να είναι σε εξέλιξη για περισσότερο από μία εβδομάδα, υπάρχουν αρκετά σημεία ακόμη που δεν τα έχουν «βρει» κυβέρνηση και τρόικα.

Η πρόοδος -όπως έλεγε ανώτατη πηγή- ανέβηκε από το 80% στο 87% ως προς τις προτάσεις του ΟΟΣΑ, ωστόσο υπάρχει ακόμη διάσταση απόψεων σε 4 σημεία-κλειδιά.

1. Βιβλία.

Το σημείο σύγκλισης σε ό,τι αφορά στα βιβλία είναι η ενιαία τιμή να ισχύσει μόνο για τα λογοτεχνικά και μόνο για την πρώτη έκδοση, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα δεν θα ισχύει ενιαία τιμή. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική πρόταση της ελληνικής πλευράς ήταν να μην ισχύει η ενιαία τιμή στα ξενόγλωσσα και στα σχολικά.

2. Γάλα

Η ελληνική πλευρά επ��μένει στο γάλα ημέρας και στην κατάργηση του ορισμού «φρέσκο». Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της τρόικας επιφυλάχθηκαν -σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης- να απαντήσουν.

3. Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ)

Η πρόταση του υπουργείου Υγείας είναι να απελευθερωθεί, δοκιμαστικά για τρεις μήνες, η τιμή μόνο μέσα στα φαρμακεία με ανώτατο όριο τις σημερινές τιμές. Σε περίπτωση που δεν πέσουν οι τιμές, κάτι το οποίο θα επιτευχθεί σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης με τη μείωση του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιιών που σήμερα είναι 33% στα ΜΗΣΥΦΑ, να απελευθερωθεί στη συνέχεια η πώλησή τους και από άλλα κανάλια, εκτός φαρμακείων.

Εκτός από το ΜΗΣΥΦΑ οι εκπρόσωποι των δανειστών εμμένουν στην άποψή τους για απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων. Το υπουργείο Υγείας προβάλει ενστάσεις για την αλλαγή αν και δέχεται κάποιες παρεμβάσεις, όπως πχ. οι ιδιοκτήτες ενός φαρμακείου να είναι περ��σσότεροι από δύο που ισχύει σήμερα και ένας φαρμακοποιός να έχει περισσότερα του ενός φαρμακεία. Ωστόσο, δεν δέχεται αλλαγές σε σχέση με τις διατάξεις που αφορούν στις αποστάσεις.

4. Φόροι υπέρ τρίτων

Το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί χωριστά και θα το αναλάβει το ΥΠΟΙΚ.