Ζήτημα ημερών φαίνεται να είναι οι ψηφοφορίες με ηλεκτρονικό σύστημα στη Βουλή και η κατ��ργηση του σημερινού, μάλλον τριτοκοσμικού, συστήματος ψηφοφορίας, με την εκφώνηση ονομάτων και… φωνή από την πλευρά του βουλευτή για το αν ψηφίζει «ναι», «όχι» ή αν δηλώνει «παρών» κατά την ψηφοφορία.

Το απαιτούμενο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας έχει ήδη εγκατασταθεί στην αίθουσα της ολομέλειας και έχουν συνδεθεί οι ειδικές υποδοχές στα έδρανα, ώστε να γίνεται η ταυτοποίησή των βουλευτών με κάρτα, ενώ οι επιλογές ψήφου θα είναι όπως και σήμερα «ναι»,»όχι» «παρών».

��ι ψήφοι, μετά την αντίστοιχη επιλογή των βουλευτών , θα καταγράφονται άμεσα στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως και η συμμετοχή τους ή όχι στην ψηφοφορία, αλλά προκειμένου να αποφευχθούν λάθη θα δίνεται χρόνος 2-3 λεπτών στον οποίο θα μπορεί να διορθωθεί η αρχική επιλογή.

Με το ηλεκτρονικό σύστημα θα καταγράφεται και η επιστολική ψήφος (στις περιπτώσεις που προσμετράται στο αποτέλεσμα), καθώς μετά την ανάγνωση της επιστολής του απουσιάζοντος βουλευτή, ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής θα περνά για λογαριασμό του τη σχετική επιλογή, μέσω της κάρτας, στο σύστημα.

Με το νέο σύστημα όμως δεν αλλάζει τίποτα στις μυστικές ψηφοφορίες, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, οι οποίες θα συνεχίζουν να γίνονται με κάλπη και με ψηφοδέλτια στα οποία θα αναγράφεται η επιλογή του βουλευτή.

Με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορίας προσδοκάται, πέρα από την «εκσυγχρονιστική» εικόνα της Βουλής και τη μεγάλη μείωση στο χρόνο έκδοσης του αποτελέσματος, να υπάρξει και εξοικονόμηση πόρων μεσοπρόθεσμα, καθώς θα μειωθούν συνεπακόλουθα και οι δαπάνες για τις υπερωρίες των υπαλλήλων του κοινοβουλίου.

Το σύστημα θα δοκιμαστεί τις επόμενες ημέρες και στη συνέχεια, αφού διαπιστωθεί ότι λειτουργεί στην εντέλεια, θα εφαρμοστεί στις ψηφοφορίες.