Τάξη στο χάος με την ανεξέλεγκτη χρήση των φυτοφαρμάκων επιχειρεί να βάλει ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Το σχέδιο απόφασης που προβλέπει τη συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

«Η συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ορθολογική χρήση τους και κατ’ επέκταση την προστασία της ποιοτικής αγροτικής παραγωγής, του περιβάλλοντος και εν τέλει της δημόσιας υγείας. Γι’ αυτό θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Απόφασης που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη συνταγή χρήσης των φυτοφαρμάκων και τη διαδικασία συνταγογράφησής τους» δήλωσε ο κ. Χαρακόπουλος.

Όπως τονίζεται, η υπό διαβούλευση Απόφαση αποσκοπεί -μεταξύ άλλων- να βελτιώσει τον τρόπο διάθεσης των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, να καταπολεμήσει την παράνομη διακίνηση και χρήση μη εγκεκριμένων ή ληγμένων γεωργικών φαρμάκων και να πετύχει ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, με μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης του στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον.