Οι ιστότοποι των οργανισμών του δημόσιου τομέα θα πρέπει να γίνουν προσιτοί σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων που παρουσιάζουν κάποια αναπηρία, σύμφωνα με νομοσχέδιο που ενέκρινε σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο.

Πάνω από 167 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυ��, δηλαδή να υποβάλουν φορολογική δήλωση και να κάνουν αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας ή την εγγραφή των παιδιών τους στο νηπιαγωγείο.

«Σε έναν κόσμο που είναι ολοένα και πιο ψηφιακός, η προσβασιμότητα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που θα πρέπει να μπορούν να ασκούν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου», είπε ο εισηγητής και πρόεδρος των Ελλήνων Ευρωπαίων Πολιτών, Γιώργος Χατζημαρκάκης.

Υπάρχουν πάνω από 761. 000 ιστότοποι του δημόσιου τομέα στην ΕΕ, που προσφέρουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες. Ωστόσο, μόνο το ένα τρίτο από αυτούς τους δικτυακούς τόπους πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας στο διαδίκτυο, επιτρέποντας, για παράδειγμα, στους χρήστες να μεγεθύνουν τα κείμενα και τις εικόνες, να έχουν πρόσβαση τόσο σε βίντεο στα οποία χρησιμοποιείται η νοηματική γλώσσα όσο και σε συνδέσμους που είναι υπογραμμισμένοι, να μπορούν να εξερευνούν έναν ιστότοπο μόνο με τη χρήση πληκτρολογίου, κλπ.