​Στα 120 δισ. ευρώ προσδιόρισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας το κόστος της διαφθοράς και απάτης στην οικονομία τη Ευρωπαϊκής Ενωσης μιλώντας την Τετάρτη σε συνάντηση υψηλού επιπέδου της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF) στην Αθήνα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της πολιτικής συνοχής της Εε.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της οικονομικής διαφθοράς και απάτης στην Ελλάδα, ο κ.Σταϊκούρας ξεκαθάρισε πως οι επιδόσεις της χώρας κατά το παρελθόν στο συγκεκριμένο πεδίο δεν ήταν «κολακευτικές». Ωστόσο ξεκαθάρισε πως την τελευταία περίοδο, έχουν γίνει και γίνονται σημαντικά, ουσιαστικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σε αυτές τις παρεμβάσεις ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών συμπεριέλαβε τα εξής:

- Ο ορισμός Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

- Η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς.

- Η εγκαθίδρυση θεσμών, όπως ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

- Η λειτουργική ενδυνάμωση, ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.

- Η εγρήγορση των αρμόδιων υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση διαφθοράς και απάτης, επιφέροντας, πλέον, ορατά, απτά αποτελέσματα.

Ο κ. Σταϊκούρας διαβεβαίωσε ότι η «προσπάθεια για την καταπολέμηση της απάτης δεν σταματά εδώ. Είναι συνεχής, συστηματική και σταθερή. Σε κάθε διάσταση της οικονομικής δραστηριότητας και της δημόσιας διοίκησης».

ΒΙΝΤΕΟ STAR ΕΚΠΟΜΠΗ LIVE U