Στο συμπέρασμα ότ�� η τρόικα βοήθησε μεν τέσσερις χώρες της ΕΕ να εξέλθουν από την κρίση και να αποφύγουν τα χειρότερα αλλά εμπόδισε την εθνική «οικειοποίηση» των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και έθεσε σε κίνδυνο τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καταλήγει ψήφισμα ��ης κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές τη Δευτέρα.

Με την έκθεση για τις δραστηριότητες της τρόικας (την οποία συνέταξαν ο Ότμαρ Κάρας και ο Λιαμ Χοανγκ-Νγκοκ), οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι οι προκλήσεις που αντιμετώπισε η Τρόικα ήταν «τεράστιες» και ότι επιτεύχθηκε ο άμεσος στόχος της αποφυγής της άτακτης χρεωκοπίας, ωστόσο αναφέρουν ότι οι υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών είναι αυτοί που φέρουν πολιτική ευθύνη για τις ενέργειες της τρόικας.

«Τα τρία ανεξάρτητα θεσμικά όργανα της Τρόικας είχαν μια άνιση κατανομή των ευθυνών μεταξύ τους, διαφορετικές εντολές, καθώς και δομές διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων με διαφορετικά επίπεδα ευθύνης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συντέλεσαν στην απουσία του κατάλληλου ελέγχου και της απαραίτητης δημοκρατικής λογοδοσίας στο σύνολό της. Όταν ζητήθηκε η γνώμη τους, τα εθνικά κοινοβούλια βρέθηκαν αντιμέτωπα με την επιλογή μεταξύ του χρέους τους και της αποδοχής μνημονίων που ήταν προϊόντα διαπραγμάτευσης μεταξύ της Τρόικας και των εθνικών αρχών» αναφέρει το πόρισμα της έκθεσης.

Η τρόικα δέχεται κριτική καθώς οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι υιοθέτησε την ίδια προσέγγιση προς όλες τις χώρες με πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, χωρίς να λάβει δεόντως υπόψη της τις διαφορετικές συνθήκες σε κάθε χώρα. Από τα βέλη της Ευρωβουλής δεν γλιτώνουν ούτε οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ καθώς απέτυχαν να δώσουν σαφείς και συνεκτικές πολιτικές κατευθύνσεις στην Επιτροπή όσον αφορά τους στόχους που ζητήθηκε από τις τέσσερις χώρες να πετύχουν σε αντάλλαγμα της οικονομικής βοήθειας.

Ζητά ευρωπαϊκό ΔΝΤ η Ευρωβουλή

Η έκθεση τάσσεται υπέρ της θέσπισης σαφών, διαφανών και δεσμευτικών κανόνων που θα διέπουν τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης των θεσμικών οργάνων της Τρόικας, καθώς και την κατανομή των καθηκόντων τους. Μια βελτιωμένη στρατηγική επικοινωνίας αποτελεί επίσης σημαντική προτεραιότητα.

Τα προγράμματα προσαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα «σχέδιο Β» σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι βασίστηκαν σε λανθασμένες υποθέσεις.

Η έκθεση συνιστά ριζική επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου της τρόικας με συμμετοχή του ΔΝΤ μόνο «εάν είναι απολύτως απαραίτητο» με παρουσία της ΕΚΤ μόνο ως «σιωπηλού παρατηρητή» και την αντικατάσταση του ρόλου της Επιτροπής με ένα «Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο».