Τροπολογία για την επιχορήγηση της ΕΛΒΟ με περίπου 14 εκ. ευρώ κατατέθηκε σήμερα από την κυβέρνηση, στο νομοσχέδιο για την κύρωση της κοινοτικής οδηγίας για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με την τροπολογία επιτρέπεται η επιχορήγηση της ΕΛΒΟ από το ελληνικό Δημόσιο «καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005, αποκλειστικά για τη συνέχιση της αμιγούς στρατιωτικής δραστηριότητας που αφορά στην εκτέλεση συμβάσεων με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρεται ότι «η επιχορήγηση διατίθεται αποκλειστικά για την εξόφληση απαιτήσεων του προσωπικού, του Δημοσίου, φορέων κοινωνικής ασφάλισης, παρόχων ενέργειας, καθώς και για την κάλυψη της αμοιβής του ειδικού εκκαθαριστή και των λοιπών εξόδων και δαπανών για την εκπλήρωση της ειδικής εκκαθάρισης».