Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα είναι έτοιμη η μελέτη, για την άρση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας, που συντάσσεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του υπουργείου για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την τόνωση της επιχειρηματικότητας.

Η σχετική μ��λέτη, καταγράφει τις πλέον επιβαρυντικές και «ενοχλητικές» υποχρεώσεις, θα επισημάνει ποιες από τις υποχρεώσεις αυτές προκαλούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη και θα προτείνει την κατάργησή τους προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να ευνοηθεί η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.