Η Ελλάδα δεν έχει σχεδόν καμία πιθανότητα να αποπληρώσει τα δάνεια που έχει λάβει από το εξωτερικό, ενώ μειώνεται με ταχύτητα η πιστοληπτική της ικανότητα. Αυτό τονίζεται στην Έκθεση του Κέντρου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική (CEP) του Φράιμπουργκ, την οποία επικαλείται η εφημερίδα «Die Welt».

Όπως τονίζει, η Deutsche Welle, το Κέντρο δεν διακρίνει μάλιστα καθόλου τάσεις βελτίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε σύγκριση με το 2012, οπότε καταγράφηκαν επιτυχίες στο πεδίο της σταθεροποίησης, το 2013 σημειώθηκε επιδείνωση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του CEP. Οι καθαρές εισροές κεφαλαίων υποχώρησαν και πάλι το 2013, ωστόσο, αντί να γίνουν περικοπές στην κατανάλωση, οι επενδύσεις υποχώρησαν, κάτι το οποίο οδήγησε στην μείωση της ανταγωνιστικότητας και κατ' επέκταση των δυνατοτήτων για ανάπτυξη.

Την ίδια ώρα, η Die Welt εκτιμά ότι «οι Έλληνες εξακολουθούν να ζουν πάνω από τις δυνατότητες τους».

«Το ποσοστό της κατανάλωσης επί του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα δεν είναι μόνο το υψηλότερο στην ευρωζώνη, αλλά σε ολόκληρη την ΕΕ» αναφέρουν οι συντελεστές της μελέτης, προσθέτοντας ότι από το 2002 το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 100%, ενώ πέρυσι σημείωσε και νέα αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα υπερχρεώνεται στο εξωτερικό προκειμένου να χρηματο��οτήσει καταναλωτικές δαπάνες, κάτι το οποίο οξύνει την κρίση.

«Χωρίς μια δραστική μείωση του ποσοστού κατανάλωσης δεν είναι δυνατόν να ανακτήσει η χώρα την πιστοληπτική της ικανότητα», αναφέρει το ερευνητικό επιτελείο του CEP και συμπεραίνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια τέτοια πολιτική περικοπών, με συνέπεια η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας να μειώνεται ταχύτερα στη φάση αυτή, σε σχέση με άλλες χώρες. Και για τον λόγο αυτόν η Ελλάδα θα παραμείνει για το εγγύς μέλλον εξαρτημένη από τη βοήθεια άλλων χωρών.

Σημειώνεται πως το CEP στην μελέτη του και ειδικά στον δείκτη «Default-Index 2014» δεν υπολογίζει μόνο το χρέος των χωρών, αλλά και την επενδυτική δραστηριότητα σε αυτές, καθώς, όπως επισημαίνεται, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων επηρεάζει την πιστοληπτική ικανότητα μιας χώρας.