Επτά μεταρρυθμίσεις για τη στήριξη των αγροτών παρουσίασε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε μία προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χαρακόπουλος αναφέρθηκε σε 7 τομές στην πρωτογενή παραγωγή:

1. Διαγραφή πανωτοκίων 17.000 αγροτών και απελευθέρωση υποθηκών. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα με τα «κόκκινα δάνεια» στην παλαιά Αγροτική Τράπεζα.

2. Σύσταση του ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για τη διευκόλυνση της ρευστότητας, με χαμηλό επιτόκιο, όσων επενδύουν στον πρωτογενή τομέα.

3. Απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης νέων κτηνοτροφικών μονάδων. Δεν απαιτούνται περιβαλλοντικές μελέτες. Αρκεί η υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

4. Οριστική νομιμοποίηση αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων ανεξαρτήτως

μεγέθους και χωρίς κανένα πρόστιμο, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ.

5. Καθιέρωση της συνταγογράφησης για τη χρήση φυτοφαρμάκων. Ήδη η σχετική εφαρμοστική Απόφαση έχει αποσταλεί για διαβούλευση.

6. Θέσπιση των Αγορών Παραγωγών. Οι ίδιοι οι παραγωγοί θα πουλούν χωρίς ενδιάμεσους, με στόχο το «κλείσιμο της ψαλίδας» στις τιμές, από το χωράφι στο

ράφι.

7. Καθαροί κανόνες στην εμπορία αγροτικών προϊόντων. Διασυνδέεται το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων με το Γ.Ε.ΜΗ. Οι έμποροι υποχρεούνται να καταθέτουν εγγυητική επιστολή. Έτσι θα αποτραπούν φαινόμενα με "αεριτζήδες" εμπόρους που ρίχνουν "φέσια" στους αγρότες.

Ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε ότι «ο αγροτικός κόσμος παραμένει η ραχοκοκαλιά της παράταξης» και συμπλήρωσε «ελπίζουμε ότι η επιτυχία του οικονομικού προγράμματος που ακολουθείται, και που συνεπάγεται την απαλλαγή από τα μνημόνια και την επιτροπεία, θα μας επιτρέψει να επιχειρήσουμε ακόμη πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας».